Foto_Site_2.jpg foto_site_a.jpg foto_site_b.jpg foto_site_c.jpg
Bestuur Maart
22

Haackey nieuwsbericht

Nieuws afbeelding

Beste Haackey Helden,  


Wij hopen dat jullie allemaal in alle gezondheid verkeren. Middels dit nieuwsbericht willen wij jullie graag informeren over onze vereniging en de continuïteit hiervan in deze crisis 


De financiële continuïteit van onze club 

Onze vereniging Haackey leeft voor het grootste gedeelte op de contributiebijdragen van haar leden. Hiermee kunnen wij de hockeyclub draaiende houden en alle kosten dekken. Dat onze hockeyclub nop slot zit, betekent niet dat wij geen doorlopende kosten hebben. Daarnaast willen wij uiteraard zo snel mogelijk weer hockeyactiviteiten organiseren voor onze leden, wanneer de situatie dit toelaat. Hier hebben wij onze financiële middelen voor nodig. 


In deze tweede seizoenshelft zal Haackey, zoals normaal, haar tweede (en tevens laatste) contributiebijdragen afschrijven. Middels dit bericht vragen wij om jouw begrip, maar ook vertrouwen, dat Haackey gaat proberen om ook deze tweede seizoenshelft onze leden het maximale te bieden. Wil je hierbij helpen of meedenken? Laat het ons weten via p[email protected]  


De rol van vrijwilligers  

Een grote groep vrijwilligers zorgt ervoor dat Haackey ook in deze crisistijd kan doorleven; dit speelt zich voornamelijk af achter de schermen. Deze vrijwilligers worden aangestuurd en geïnformeerd door ons bestuur, die zich elke dag bezighoudt met de diverse activiteiten van Haackey. Zo zijn wij ook aan het bekijken of wij onze processen en activiteiten anders moeten gaan aanpakken, zoals het indelen van teams voor volgend jaarMocht dit zo zijn, houden we iedereen uiteraard tijdig op de hoogte. 


Haackey clubhuis- en veldgebruik 

Wij willen onze leden erop wijzen dat de gemeente het bestuur heeft geattendeerd op de restricties van het gebruik van onze hockeyclub en –velden. Er staan boetes voor het betreden van het hockeyveld; ga dus geen ‘balletje slaan’.  


Tot slot 

Wij wensen iedereen alle gezondheid en hopen dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten op Haackey. 


Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur van HHC Haackey