Foto_Site_2.jpg foto_site_a.jpg foto_site_b.jpg foto_site_c.jpg
Bestuur Juni
4

Buitengewone ALV - 18 juni 20:00 uur

Nieuws afbeelding

Beste Leden en ouders/verzorgers,

Het bestuur nodigt u uit om het plan waterveld te bespreken tot goedkeuring financieel plan en leverancier..

Tevens zal de contributie 2020/2021 voorgelegd en vastgesteld worden.

Notulen ALV van 4 oktober zullen ter inzage gelegd worden een uur voor aanvang en digitaal opvraagbaar via [email protected]

Opening 20 uur.

 1. Vaststellen Agenda

 2. Vaststellen Notulen ALV 4 oktober 2018

 3. Bezetting bestuur,

  1. nieuwe benoemingen   

   1. Mirte van de Holst Marketing en PR

   2. Willem van Lochem Algemene Zaken

 4. Voorstel waterveld

  1. Keuze leverancier waterveld.

  2. Presentatie Financieel plan.

  3. Goedkeuring financieel plan.

 5. Vastellen contributie 2020 /2021

 6. Rondvraag

 7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Michiel van Lochem

Voorzitter

Bijlage