Foto_Site_2.jpg foto_site_a.jpg foto_site_b.jpg foto_site_c.jpg

Contributie

Ledenadministratie HHC Haackey

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken? Contacteer ons via:
E-mailadres: [email protected]

 

Bij het inschrijven wordt een machtiging voor automatische incasso voor contributies en verenigingsbijdragen verstrekt. Ca. 1 week voordat incasso plaatsvindt ontvang je een factuur per e-mail. Als lid of ouder/verzorger van ons lid bent je zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de adresgegevens, inclusief e-mailadressen.

 

Contributie voor het seizoen '21-'22 bedragen bij automatische incasso:

Ledengroep Bedrag
Senioren € 317
Veteranen € 302
A-junioren € 253
B-junioren € 242
C-junioren € 232
D-junioren € 222
E-jongste jeugd € 210
2e jaars F - JJ € 154
1e jaars F - Benjamins € 154
G - Funkeys € 87
Trainingslid € 189
Donateur € 87

* Een studentlid is een lid die ook bij een ander hockeyvereniging lid is en daar aantoonbaar contributie betaald.

 


- Contributie wordt in 2 termijnen geïncasseerd, te weten eind september en eind januari. Indien geen machtiging tot automatische incasso is verstrekt, dan geldt een toeslag van € 15,00. Bij tussentijdse opzegging gedurende het seizoen is de volledige jaarcontributie verschuldigd.
- De maximum gezinscontributie is gelijkgesteld aan de contributie van 2 seniorleden en 1 C - junior en een E - jongste jeugd lid en komt voor het seizoen 2021 – 2022 uit op € 1066,00 bij automatische incasso. Bij factuurbetaling bedraagt de maximale gezinscontributie € 1111,00.
- De volledige jaarcontributie dient betaald te worden bij aanmelding tot 1 november van het lopend seizoen. Bij aanmelding na 1 november dient 75% betaald te worden, na 1 december 50% en na 1 april 25%. Indien aangemeld na 1 mei en niet meer spelend in de competitie dan is geen contributie meer verschuldigd over het lopend seizoen. De inschrijfdatum is bepalend.
- Indien gebruik gemaakt wordt van een regeling voor termijnbetaling geldt een toeslag van € 2,50 per termijn. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk met machtiging voor automatische incasso. Termijnbetaling dient aangevraagd te worden bij de penningmeester.
- Mocht de contributie op 1 maart van een seizoen niet voldaan zijn, dan is het lid niet meer gerechtigd namens HHC Haackey uit te komen in wedstrijden totdat de volledige contributie is voldaan. De penningmeester informeert in voorkomende gevallen de TC, de coach en de ledenadministratie zonder voorafgaande mededeling aan het lid of diens ouders/verzorgers.